DOKUMENTACJA ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NR 2020/277/OR

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI 2020/277/OR

PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z OTWORZENIA I PRZELICZENIA DATKÓW (NR 1-9)

SPRAWOZDANIE ZE SPOSOBU ROZDYSPONOWANIA ​ZEBRANYCH OFIAR

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA PUSZEK I PRZELICZENIA ZEBRANYCH DATKÓW (NR 1-8)

04.02.2020

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANYCH DATKÓW 

  

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DARÓW NA RZECZ KTOZ SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA PUSZKI I PRZELICZENIA ZEBRANYCH DATKÓW (NR 9)

07.02.2020

UPOWAŻNIENIE DO OTWARCIA I PRZELICZENIA ZEBRANYCH ŚRODKÓW

ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU PRZEKAZANIA DARÓW